صافکاری PDR

صافکاری PDR چیست؟ (صافکاری سوزوکی+ روش انجام + نرخ 1402)

برای ماشین های خارجی و متفاوت به خصوص صافکاری سوزوکی باید از روشهای مدرن استفاده کرد. تعمیرگاه تخصصی اپادانا برای صافکاری سوزوکی از روش متفاوتی استفاده میکند. صافکاری PDR مخفف Paintless Dent Repair به معنای “صافکاری بدون رنگ” است. این یک روش نوین برای ترمیم فرورفتگی های بدنه خودرو بدون نیاز به رنگ آمیزی مجدد …

صافکاری PDR چیست؟ (صافکاری سوزوکی+ روش انجام + نرخ 1402) ادامه »